Støttemedlem

Den danske Ukraine komite er stiftet som en frivillig forening. Man kan optages som støttemedlem, såfremt man ønsker at støtte foreningens formål.

Indmeldelse
Man kan bede om indmeldelse som støttemedlem ved at skrive til den danske Ukraine komite på medlem@dduk.dk. De eneste oplysninger, vi behøver, er fulde navn samt den e-mail, du ønsker at benytte til støttemedlemskabet.

Støttemedlemskab af den danske Ukraine komite koster 50 kr. pr. kalenderår. Kontingentet opkræves med faktura, der sendes til din angivne e-mailadresse. Så snart beløbet er betalt, er du officielt optaget som støttemedlem.

Udmeldelse
Udmeldelse som støttemedlem kan ske ved skriftlig henvendelse til medlem@dduk.dk og sker med virkning fra bekræftelse fra DDUK via e-mail. Der sker ikke tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse.

Hvordan kan du bidrage som støttemedlem?
Støttemedlemmer i den danske Ukraine komite er en vigtig brik i at kunne komme bredere ud med vigtigheden af vores formål.

Derfor opfordrer vi vores støttemedlemmer (og alle andre) til at støtte os på de sociale medier ved at følge, dele og like Den danske Ukraine komité, samt vores opslag (Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn), så vi kan komme hurtigere og længere ud med budskabet, end vi har mulighed for at gøre selv.

Der kan også komme situationer, hvor vi kan have brug for konkret hjælp eller støtte, som vi i givet fald vil kommunikere med vores støttemedlemmer om direkte.

Den danske Ukraine komite profiler på sociale medier:

Facebook @DenDanskeUkraineKomite 
Twitter @DKUkraineKomite
Instagram @dendanskeukrainekomite
LinkedIn @Den danske Ukraine Komité

Du kan også tage et blik på DDUK Sønderjylland på facebook @DendanskeUkrainekomite, Sønderjylland.

Spørgsmål?
For yderligere spørgsmål vedrørende støttemedlemskab er du velkommen til at kontakte medlem@dduk.dk. Så vil vi gøre det bedste for at hjælpe dig.