Øvrig info

Foreningen (CVR 43107216) er stiftet 7. marts 2022. Første regnskabsår afsluttes 8. marts 2023.

Der er 9. marts. 2022 givet tilladelse til landsdækkende indsamling i henhold til indsamlingslovens §3. Indsamlingstilladelsen er efterfølgende forlænget to gange og er gældende til 8. marts 2025.

Regnskabet for første indsamlingsperiode (9. marts 2022 – 8. marts 2023) kan ses her.

Regnskabet for anden indsamlingsperiode (9. marts 2023 – 8. marts 2024) kan ses her.

Støt Ukraine - Donationer kan indbetales via MobilePay 924084 eller overføres til:
Reg. nr. 0542 konto nr 0000668633
IBAN DK4005420000668633
BIC/SWIFT SWESDK22

Fradrag efter ligningslovens §8A
Bidrag til den danske Ukraine komite kan ikke trækkes fra i skat. Dette er gældende for private donorer såvel som for virksomheder.

Indberetning af bidrag vil kræve omfattende ressourcer og administration. Komiteen har derfor af administrative hensyn valgt, ikke at ansøge om godkendelse efter ligningslovens §8A eller foretage indberetning til Skattestyrelsen.

Omkostninger til administration m.m.
Den danske Ukraine komite søger at minimere alle udgifter til administration m.v., således at de donerede midler kan gå 1:1 til det ukrainske forsvar.

Alle medlemmer af Komiteen arbejder frivilligt og uden vederlag, ligesom Komiteen søger at få alle andre potentielle udgifter til annoncer, IT, bank m.v. dækket ved donationer fra relevante udbydere.

På samme vis deltager et antal personer med administration og support indenfor IT, kommunikation og indsamling i øvrigt. Dette sker ligeledes på frivillig basis og opgaverne søges derfor holdt så simple som muligt og uden unødige opgaver.

Komiteen skal jf. indsamlingstilladelsen aflægge regnskab efter endt indsamling. Dette regnskab vil blive tilgængeligt for offentligheden på Civilstyrelsens hjemmeside.

Personoplysninger og anonymitet
Den danske Ukraine komite opbevarer ikke personoplysninger omkring den enkelte donor. På samme vis offentliggør Komiteen heller ikke navne på bidragsydere uden samtykke.

Pressekontakt
Kontakt venligst presse@dduk.dk. Oplys navn, medie og mobilnummer.

Spørgsmål mv
Eventuelle spørgsmål eller klager kan rettes til kontakt@dduk.dk. Oplys gerne dit fulde navn og mobilnummer.