FAQ

Hvordan adskiller denne indsamling sig fra andre indsamlinger til Ukraine?
Mange andre organisationer og frivillige yder en indsats på det humanitære område. Men Ukraine har brug for mere. Ukraine har brug for økonomiske midler til at støtte deres forsvarskamp, og det er det, som denne indsamling har til formål at støtte.

Hvad er det økonomiske indsamlingsmål?
Den danske Ukraine komite har ikke sat sig et specifikt økonomisk endemål med indsamlingen men ønsker at samle så meget ind som muligt.

Hvordan skal de indsamlede penge bruges, hvis den Ukrainske regering falder/Rusland får magten i landet?
Hvis det ulykkelige skulle ske, at det ukrainske folk må opgive kampen mod Rusland, vil de indsamlede midler, der ikke er overført til Ukraine, gå til at bedre ukrainske flygtninges vilkår i Danmark. Dette er i tråd med den godkendelse, der er givet til landsindsamlingen fra Civilstyrelsen.

Hvordan vil I indkøbe/overføre våben?
Den danske Ukraine komite samler ind til at støtte Ukraines forsvar og modstandskamp ved at bidrage med økonomiske midler. Det er derfor ikke tanken, at komiteen skal indkøbe eller overføre våben, men økonomiske midler.

Hvordan ved jeg, hvor meget der er indsamlet?
Den danske Ukraine komite overfører løbende de donerede midler for at sikre, at de tilgår det ukrainske forsvar så hurtigt som muligt, så de kan gøre gavn, der hvor behovet er størst. Vi informerer på de sociale medier og forsiden af www.dduk.dk, når vi overfører donationer, således at du som bidragsyder kan se, hvor meget der er doneret.

Hvordan kan jeg følge med i om Ukraine anvender de donerede midler?
Den ukrainske nationalbank offentliggør løbende, hvordan de donerede midler fordeles mellem forskellige offentlige instanser, og hvor mange penge der fortsat er til rådighed. Det kan du se her: NBU Opens Special Account to Raise Funds for Ukraine’s Armed Forces (updated) (bank.gov.ua)

Hvordan vil Komiteen sikre sig, hvem der har kontrol over midlerne, når de overføres?
Ukraines regering og nationalbank har offentliggjort muligheden for at støtte Ukraines frihedskamp via en specifik konto i den ukrainske nationalbank. På nuværende tidspunkt er det fortsat Ukraines demokratisk valgte regering, der regerer i landet, og som har kontrollen over nationalbanken. Skulle det ske at Ukraines regering falder, og vi dermed ikke kan vide os sikre på, at de legitime magthavere i landet vil kunne modtage de økonomiske midler, åbner Komiteen op for at anvende de tilbageværende indsamlede midler på de ukrainske flygtninge i Danmark. Selve overførslen til Ukraines nationalbank sker via Tysklands centralbank (Deutsche Bundesbank), som vi også forventer holder et vågent øje med, hvad der sker i relation til den ukrainske nationalbank.

Er det lovligt at samle ind til det Ukrainske forsvar og potentielt set at pengene bruges til at købe våben?
Komiteen har i sin ansøgning til Civilstyrelsen været meget tydelige omkring formålet med indsamlingen, og hvor pengene forventes kanaliseret hen (den Ukrainske nationalbank). Komiteen har i den anledning ikke modtaget nogen spørgsmål eller bemærkninger, for så vidt angår formålet med indsamlingen. Formanden for Indsamlingsnævnet har i forlængelse heraf også udtalt til medierne at indsamlingen er fuldt lovlig (Altinget 7. april 2022).

Kan man blive medlem af den danske Ukraine komite (DDUK)?
Ja man kan optages som støttemedlem. Se mere under fanen ”Støttemedlem”.

Hvor kan jeg finde mere information?
Mere information om den danske Ukraine komite vil løbende kunne findes på Facebook @DenDanskeUkraineKomite, ”X” (tidl. Twitter) @DKUkraineKomite, Instagram @dendanskeukrainekomite, LinkedIn @Den danske Ukraine Komité.